Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.
Európska únia - Európsky sociálny fond
Štátny pedagogický ústav
Operačný program VZDELÁVANIE

Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách.

Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Prioritná os: 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj

Vitajte na stránke

Vitajte na stránkach interaktívneho komunikačného portálu národného projektu Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách.

Tento portál bude počas trvania projektu plniť dve základné funkcie, a to informačnú a vzdelávaciu. Vďaka portálu sa dostanete ku všetkým dôležitým informáciám, ktoré súvisia s vaším vzdelávaním. Zároveň tu nájdete aj aplikácie, ktoré vám umožnia e-learningové vzdelávanie, získate možnosť priebežne testovať svoje jazykové zručnosti, postupne tu nájdete diskusné skupiny a fóra, kde budete môcť vyjadriť svoj názor a podeliť sa s ostatnými so svojimi skúsenosťami.

Pomocou portálu budete riešiť aj určité administratívne záležitosti a v neposlednom rade tu nájdete kontakty na členov expertného aj riadiaceho tímu.

 

Testovanie a záverečné skúšky

  

Prvé prihlásenie

 

Prihlasovacie meno

Prihlasovacie meno je vytvorené z vášho priezviska a mena bez použitia diakritiky a interpunkčných znamienok iba s malými písmenami.

Príklad:

meno a priezvisko: Ján Čabak-Věrčík
prihlasovacie meno: cabakvercikjan

meno a priezvisko: Žardan Ovčeková Bojná
prihlasovacie meno: ovcekovabojnazardan

Heslo

Heslom pri prvom prihlásení je Vaše rodné číslo bez použitia lomítka.

Príklad:

rodné číslo: 791025/xxxx
heslo: 791025xxxx